Communicatieadvies

Om je doel te bereiken of een verandering te realiseren heb je een goede strategie nodig. Als allround communicatieadviseur zorg ik dat je snel overzicht krijgt: een helder doel, alle partijen die belang hebben in beeld en alle communicatiemiddelen voor optimaal bereik op een rij. Ik schrijf het voor je op en voer het uit. Ik heb veel ervaring als projectleider en adviseur in- en externe communicatie bij organisatieveranderingen en maatschappelijke veranderingen. Bij de gemeente Stichtse Vecht, Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Utrecht.

Het gaat erom samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijk organisaties beleid te maken en projecten uit te voeren. Vanuit vertrouwen en een gelijkwaardige relatie. Communicatie is daarbij niet alleen van de afdeling communicatie maar van de hele organisatie.

Training

Communiceren in netwerken vraagt eerder om het stellen van de juiste vraag en in de huid kruipen van dan het zenden van jouw boodschap. Daarom is het nodig om ingesleten zendgedrag door middel van training aan te pakken. Zodat je niet meer boven de partijen staat maar ernaast. Het is dan de kunst om echt te luisteren zonder meteen je doel uit het oog te verliezen. Daarbij zijn de middelen waarmee we communiceren snel aan het veranderen. Zo neemt whatsapp bijvoorbeeld een hoge vlucht en komt in de plaats van mail en telefoon.

Ik geef trainingen op basis van de methodiek van Factor-C in opdracht van Publiec. Bijvoorbeeld voor de gemeente Utrecht, Leeuwarden, Losser, Zoetermeer en waterschap de Dommel en HHNK. Hierbij is er veel aandacht voor het ontwerp van het juiste proces, gebruik van een goede kernboodschap en inzet van media en middelen die aansluiten bij de doelgroep. Verder train ik medewerkers en inwoners in het voeren van het gesprek. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede verzorgde ik bijvoorbeeld een communicatietraining voor inwoners.

Procesbegeleiding

De weg naar het resultaat is net zo belangrijk als het resultaat zelf. Het gaat om het juiste evenwicht tussen inhoud, relatie en proces. Daarom is het niet alleen belangrijk wat je communiceert maar ook hoe je dit doet. Ik ontwerp daarom het proces voor communicatie en begeleid de gesprekken. Een goed ontwerp versnelt het gezamenlijke proces. Ik faciliteer werksessies en bouw zo aan resultaten op het gebied van commitment. Door mensen aan te spreken op gezamenlijkheid en overeenkomsten, in plaats van tegenstellingen. Voor Publiec begeleid ik werksessies op basis van de Factor-C methodiek en bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en overheid. Dit deed ik onder andere bij de gemeente Westvoorne rondom de beleidsissues Strandbeleid en Veiligheid in de horeca en milieubeleid, de gemeente Bloemendaal voor de ontwikkeling van het terrein inGeest en de gemeente Den Haag voor het participatiebeleid.

Een persoonlijke afspraak is zo gemaakt!
Bel of whatsapp mij via 06 18822247.

Home   Ik doe   Contact